Commentary on legislative proposals

Part of the Swedish legislative process involves a proposal for a change in the law being sent to a wide range of institutions and organizations. This often includes governmental agencies, courts and universities, but even unions and NGOs. These bodies will be given the chance (usually within a three month period) to make written comments on the proposal. Every year about 100 reports of commission of inquiry are published in the series Statens offentliga utredningar (hereafter SOU). Departmental inquiries are also published in Departementserien (Ds) (usually around 40-60 per year). The Centre for Police Research has participated in a number of the recent replies of the Faculty of Law or Uppsala University to legislative proposals relating to the police. These are available below (in Swedish only).

 • Brottsdatalag, SOU 2017:29
 • Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation, SOU 2016:40
 • Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning, SOU 2016:39
 • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater, Ds 2016:13
 • Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor, SOU 2015:63
 • När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism, SOU 2013:81.
 • Tillsyn över polisen, SOU 2013:42
 • Brottmålsprocessen, SOU 2013:17
 • Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet, Promemoria Justitiedepartementet, 2012
 • Dataskydd vid Europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete, Justitiedepartementet, utkast till lagrådsremissen 2012
 • Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, SOU 2012:44
 • Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällskydd, SOU 2012:17
 • Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen, Justitiedepartementet, Promemoria 2012
 • Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete, SOU 2011:20
 • Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103