Centrum för Polisforskning

Sök artiklar

Uppsala universitets DiVA databasen innehåller artiklar och andra publikationer publicerad av forskare och studenter. Polisrelevant forskning kan hittas genom att använda ett antal olika sökbegrepp, bl a ”centrum för polisforskning” (som dock ger endast en del av relevanta artiklar) "polis", ”straffrätt”, "forensic" "DNA", "mtDNA", "forensic DNA analysis". Se även engelska "police", "policing".

Sök i databasen DiVA