Centrum för polisforskning

Samordnar forskning och högre polisutbildning

CPS:s syfte är att tillvarata det kompletta universitetets möjligheter att samordna polisforskning och högre polisutbildning, i strävan att bli en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod inom polisforskning och forskning som är relevant för polisen.

Mer om CPF

Utbildning

​Det finns ett antal master-program som har relevans för polisforskining, via Uppsala universitets studentingång, se särskilt:

Senaste publikationer

 • Cameron, Iain

  A. Court of Justice Metadata retention and national security: Privacy International and La Quadrature du Net

  Ingår i Common market law review, s. 1433-1471, 2021.

 • Cameron, Iain

  Countering the Spread of COVID-19 by Means of Recommendations and its Constitutional Implications

  2021.

 • Cameron, Iain

  The Swedish Police after the 2015 Reform: Emerging Findings and New Challenges

  Ingår i Policing, s. 277-287, 2021.

 • Cameron, Iain

  Fredstida kriser i en konstitutionell kontext: En komparativ analys och en försiktig framåtblick för Sveriges del

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 1172-1190, 2020.

 • Cameron, Iain

  Konstitutionella rättigheter utövas gentemot det allmänna

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 383-399, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain; Jonsson Cornell, Anna

  Rättsliga åtgärder med anledning av Covid-19 Sverige, Finland, Norge och Danmark — en introduktion

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 1078-1079, 2020.

 • Cameron, Iain

  Etikprövning av rättsdogmatisk forskning

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 31-47, 2019.

 • Cameron, Iain

  Russian constitutional law and judgments of the European Court of Human

  Ingår i Forward! – Bперёд! – Framåt!, s. 57-68, 2019.

Senast uppdaterad: 2022-04-14