Samordnar polisforskning och högre polisutbildning

Poliscentrums syfte

Poliscentrums syfte är att utnyttja det kompletta universitets möjligheter för att samordna polisforskning och högre polisutbildning i en strävan efter att bli en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod avseende polisforskning och forskning som är relevant för polisen.

Utbildning

​Det finns ett antal mastersprogram som har relevans för polisforskining, på Uppsala universitets Studentportalen, se särskilt:

Senaste publikationer

 • Cameron, Iain

  Fredstida kriser i en konstitutionell kontext: En komparativ analys och en försiktig framåtblick för Sveriges del

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 1172-1190, 2020.

 • Cameron, Iain

  Konstitutionella rättigheter utövas gentemot det allmänna

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 383-399, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain; Jonsson Cornell, Anna

  Rättsliga åtgärder med anledning av Covid-19 Sverige, Finland, Norge och Danmark — en introduktion

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 1078-1079, 2020.

 • Cameron, Iain

  Etikprövning av rättsdogmatisk forskning

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 31-47, 2019.

 • Cameron, Iain

  Russian constitutional law and judgments of the European Court of Human

  Ingår i Forward! – Bперёд! – Framåt!, s. 57-68, 2019.

 • Cameron, Iain

  The Problem of Oversight

  Ingår i Intelligence Law and Policies in Europe:, 2019.

 • Cameron, Iain

  An Introduction to the European Convention on Human Rights

  Iustus förlag, 2018.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  Terroristbrott - en översikt

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 709-734, 2017.