Coordinating Police Research and Police Higher Education

The Purpose of the Centre for Police Research

The purpose of the Center for Police Research is to make use of the complete university's possibilities to co-ordinate police research and police higher education in an endeavor to become a national knowledge partner and an internationally leading research node in the areas of police research and police-relevant research.
 

Education

There are a number of masters courses taught at Uppsala University's Student Portal which are of relevance to police research. See in particular:

Recent Publications

 • Cameron, Iain

  Fredstida kriser i en konstitutionell kontext: En komparativ analys och en försiktig framåtblick för Sveriges del

  Part of Svensk Juristtidning, p. 1172-1190, 2020.

 • Cameron, Iain

  Konstitutionella rättigheter utövas gentemot det allmänna

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 383-399, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Part of Svensk Juristtidning, p. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Part of Svensk Juristtidning, p. 14-25, 2020.

 • Cameron, Iain; Jonsson Cornell, Anna

  Rättsliga åtgärder med anledning av Covid-19 Sverige, Finland, Norge och Danmark — en introduktion

  Part of Svensk Juristtidning, p. 1078-1079, 2020.

 • Cameron, Iain

  Etikprövning av rättsdogmatisk forskning

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 31-47, 2019.

 • Cameron, Iain

  Russian constitutional law and judgments of the European Court of Human

  Part of Forward! – Bперёд! – Framåt!, p. 57-68, 2019.

 • Cameron, Iain

  The Problem of Oversight

  Part of Intelligence Law and Policies in Europe:, 2019.

 • Cameron, Iain

  An Introduction to the European Convention on Human Rights

  Iustus förlag, 2018.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  Terroristbrott - en översikt

  Part of Svensk Juristtidning, p. 709-734, 2017.